bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dane nieudostępnione w BIP

Informacje publiczne będące w posiadaniu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie, a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnia się na wniosek, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 782).

W celu uzyskania informacji z zakresu działania Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie można skorzystać z wzoru wniosku.

Wniosek po wypełnieniu należy przesłać:

  • na adres poczty elektronicznej: kontakt@biblioteka.miechow.pl,
  • listownie na adres:
    Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie
    Plac Kościuszki 7, 32-200 Miechów.


Opublikował: Przemysław Krupa
Publikacja dnia: 08.01.2019
Podpisał: Maria Słuszniak
Dokument z dnia: 08.01.2019
Dokument oglądany razy: 667