bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Ewidencje i rejestry

 • Wpis do Rejestru Instytucji Kultury

(Dnia 21 czerwca 2000 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie została wpisana do księgi rejestrowej RIK Nr 1/00, prowadzonej przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie).

 

 • Ewidencja materiałów bibliotecznych (do użytku wewnętrznego)

Forma: rejestr przybytków, rejestr ubytków, księgi inwentarzowe w formie pisemnej i elektronicznej

 • Ewidencja czytelników

Forma: pisemna i elektroniczna

 • Ewidencja wypożyczeń

Forma: pisemna i elektroniczna

 

 • Ewidencja pracowników

Forma rejestru: pisemna i elektroniczna

 

 • Ewidencja wynagrodzenia pracowników

Forma: kartoteki w formie pisemnej i elektronicznej

 

 • Dziennik korespondencji (wpływającej i wychodzącej)

 

 • Rejestr zarządzeń Dyrektora PiMBP w Miechowie

Forma: elektroniczna

 • Książka ewidencji pieczęci i stempli urzędowych PiMBP

Forma: pisemna

 • Rejestr poleceń wyjazdu służbowego PiMBP

Forma: elektroniczna

 • Dziennik podawczy poczty

Forma: pisemna

 • Ewidencja kontroli

Forma: pisemna

 • Ewidencja środków trwałych

Forma: pisemna

 • Ewidencja ilościowa materiałów

Forma: pisemna

 • Spisy zdawczo-odbiorcze dokumentów przekazywanych do składnicy akt

Forma: pisemna

 

Biblioteka prowadzi własną Składnicę Akt. Przechowywana jest w nim dokumentacja osobowa i finansowo-księgowa od 1996 roku, udostępniana zgodnie z obowiązującymi przepisami.Opublikował: Przemysław Krupa
Publikacja dnia: 09.01.2019
Podpisał: Maria Słuszniak
Dokument z dnia: 09.01.2019
Dokument oglądany razy: 787