bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dokumentacje kontroli

Książka kontroli

Forma: pisemna

 

Kontrole zewnętrzne:

  • audyt wewnętrzny Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie (za okres 2015-2016) – w dniach 10.03. – 20.05.2016 r.
  • kontrola problemowa z zakresu wykorzystania dotacji  przekazanej przez Powiat Miechowski w 2015 r. – w dniu 1 kwietnia 2016 r
  • charakterystyka ogólna instytucji, ocena realizacji wymogów ogólnych, czynniki biologiczne - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie – w dniu 12 marca 2016 r.
  • akta osobowe pracowników, ewidencję czasu pracy, wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy  (potrącenia z wynagrodzenia, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wynagrodzenia za urlop), ekwiwalent za naprawę i pranie odzieży, szkolenia BHP i badania lekarskie - Państwowa Inspekcja Pracy   w Krakowie – w dniach 06 - 13.05.2016 r.
  • Kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń – 18.09.2019.


Opublikował: Przemysław Krupa
Publikacja dnia: 26.02.2020
Podpisał: Maria Słuszniak
Dokument z dnia: 26.02.2020
Dokument oglądany razy: 728