bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie jest samodzielną jednostką organizacyjną, utworzoną w formie samorządowej instytucji kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie (pod nr 1/2000).

Siedzibą Biblioteki jest  miasto Miechów, a terenem jej działalności jest powiat miechowski. Jest główną, biblioteką publiczną powiatu miechowskiego.

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miechów. Biblioteka jest finansowana ze środków Gminy Miechów, Starostwa Powiatowego w Miechowie, z dochodów własnych oraz innych źródeł.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie​

Plac Kościuszki 7
32-200 Miechów

Telefon: 41 230 98 16

Fax: 41 230 98 16, wew. 6

Adres e-mail: kontakt@biblioteka.miechow.pl

Strona www: https://www.biblioteka.miechow.pl

NIP: 6591418101

REGON: 290016909

Rachunek bankowy: 94 8591 0007 0200 0014 2960 0001

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Przemysław Krupa. Kontakt e-mail: odo@biblioteka.miechow.pl

 

Dyrektor: Anna Donabidowicz

 Opublikował: Przemysław Krupa
Publikacja dnia: 08.08.2023
Podpisał: Anna Donabidowicz
Dokument z dnia: 08.08.2023
Dokument oglądany razy: 18 949